2005 Shooter of the Year
Vegas Indoor 900 International Field Hunter 3-D
Male Pro Score Factor Score Factor Score Score Factor Score Factor Score Factor Total Total
1 Dan Renner 597 895.50 0 0.00 880 283 849 551 885.5 0 0 3122.5 6632.46
           
Male Freestyle Score Factor Score Factor Score Score Factor Score Factor Score Factor Total Total
1 Jimmy Renner 583 874.50 598 897.00 873 265 795 537 863 531 853.3 4417.5 9573.28
2 Jim Addis 589 883.50 599 898.50 870 255 765 534 858.1 532 854.9 4295.0 9425.06
3 Jimmy Sanders 595 892.50 0 0.00 875 276 828 530 851.7 0 0 3750.0 7197.21
4 Doug Gracely 581 871.50 598 897.00 0 0 0 523 840.5 520 835.6 2787.5 6232.10
           
  Male B/H F/S Score Factor Score Factor Score Score Factor Score Factor Score Factor Total Total
1 Randy Baker 583 874.50 600 900.00 0 0 0 492 790.6 526 845.3 2787.5 6197.93
           
Male Bowhunter Score Factor Score Factor Score Score Factor Score Factor Score Factor Total Total
1 John Stone 0 0.00 597 895.50 854 259 777 0 0 515 827.6 3942.5 7296.61
2 Gene Davis 577 865.50 0 0.00 0 243 729 495 795.5 516 829.2 3745.0 6964.18
           
  Male Traditional Score Factor Score Factor Score Score Factor Score Factor Score Factor Total Total
1 Tom Boruk 0 0.00 446 669.00 587 142 426 367 589.8 350 562.5 3165.0 5999.22
           
Male Sr. Freestyle Score Factor Score Factor Score Score Factor Score Factor Score Factor Total Total
1 Bob Merck 589 883.50 592 888.00 867 272 816 0 0 540 867.8 4320.0 8642.28
           
Male F/S Lim. Score Factor Score Factor Score Score Factor Score Factor Score Factor Total Total
1 Joey Horvath 556 834.00 574 861.00 820 252 756 0 0 0 0 2402.5 5673.50
           
  Youth Freestyle Score Factor Score Factor Score Score Factor Score Factor Score Factor Total Total
1 Wayne Sanders 569 853.50 0 0.00 844 0 0 509 818 498 800.3 3442.5 6758.25